Runristning Ög220, L2009:169 i Östra Skrukeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Ingi létu gera kuml eptir Vébjôrn, fôður sinn góðan. Guð hjalpi sálu hans vel. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Lockhäll till Eskilstunakista, kalksten, 1,87 m lång, 0,53-0,57 m br och 9 cm tj. Runhöjd 5,5-6 cm. Inskrift: Se det inskannade bokuppslaget under Referens."Sven och Inge läto göra minnesmärket efter Vibjörn, sin fader god. Gud hjälpe hans själ väl!"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Östra Skrukeby socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m NV om SÖ hörnet av kyrkobyggnad (vid S sidoingången) inne i kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Östra Skrukeby socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.499574
Longitud: 15.81852
Lämnings-ID: L2009:169
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Skrukeby 42:1
Sveriges runinskrifter: Ög220, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Östra skrukeby kyrka
Placering: Nu i vapenhuset.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Östra Skrukeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:169