Hällristning L2011:9407 i Rystad 🇬🇧
Foto av Hällristning L2011:9407 i Rystad
Foto av Hällristning L2011:9407 i Rystad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 1,3x0,8 m st (VNV-ÖSÖ) på den svagt välvda ovansidan av tämligen slät men i ytan hårt vittrad häll med isräfflor gående NNV-SSÖ bestående av 1 vagnfigur, 1 cirkel och ca 35 älvkvarnar. Vagnsfiguren är 30x26 m st, tämligen tydligt huggen (se figuri boken). Cirkeln är 10 cm diam. En älvkvarn är 10,5 cm diam och3,5 cm dj. Övriga är 3,5-8 cm diam och 0,25-2,25 cm dj. S om vagnsfiguren är ett vittrat parti, som kan ha haft en fortsättning på figuren. Skiss över ristningarna i boken. Ristningen var helt övertäckt av jord och odlingsstenar. I Ö kan flera älvkvarnar finnas under jord och sten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Rystad socken i Linköping kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m NNV om impedimentets SSÖ spets och 1 m ÖNÖ om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.447217
Longitud: 15.680552
Lämnings-ID: L2011:9407
Riksantikvarieämbetets ID: Rystad 235:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Linköping
Socken: Rystad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d176eda8-905e-40cb-88b5-b61ae7d429ae