Runsten L1962:7425 i Kållands-Åsaka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 32) av gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är runstenen tillverkad av rödaktig granit), 1,75 m hög, 0,55 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,23 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Ristningsytan är vänd mot S. Runstenen upptäcktes 1874 "liggande i södra kormurens yttre vägg, inkilad i kyrkmuren" (K Torin). Innanför runslingan är bilden av en man inristad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tord och Torun reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kållands-Åsaka socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av välmarkerad morän- eller grushöjd belägen på odlad lerslätt. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om kyrkans nordligaste hörn, 2 m SSÖ om kyrkogårdsmuren (ÖNÖ-VSV) samt 4 m NNÖ om klockstapelns NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Kållands-Åsaka socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454288
Longitud: 13.053704
Lämnings-ID: L1962:7425
Riksantikvarieämbetets ID: Kållands-Åsaka 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Kållands-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:7425