Runsten Vg30, L1962:4931 i Järpås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kanpr(?)/Gapr(?) ok Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir Þóru. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 30), av granit, 1,25 m lång och 0,55 m bred (synlig del). Runhöjd 10-15 cm. En rankornerad liljesten är inmurad i östra förstugans vägg. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Kanp(?) och Vigman(?) satte denna sten och gjorde bro efter Tora." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järpås socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen är inmurad i långhusets västra gavelgrund med nederkanten i markytan, 1,6 m N om tornet."
Vill du se flera runstenar i Järpås socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376504
Longitud: 12.977619
Lämnings-ID: L1962:4931
Riksantikvarieämbetets ID: Järpås 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg30, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Järpås kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Järpås
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:4931