Runsten L1962:3510 i Gösslunda 🇬🇧
Foto av Runsten L1962:3510 i Gösslunda
Foto av Runsten L1962:3510 i Gösslunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfríðr reisti stein þenna eptir Véseta, bónda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 18), granit, 1,62 m h, ca 0,47 m br (N-S) och 0,12-0,24 m tj. Runhöjd 16-24 cm. Inskrift på den mot V vettande, tämligen släta sidan. Runorna ifyllda med röd färg. Påträffades 1913 imurad i nedre delen av kyrkans norra innervägg. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Vifrid reste denna sten efter Visäta, (sin) man." Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gösslunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränbundet bergkrön. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,25 m S om kyrktornets S sida och 2 m V om vapenhuset."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.55075
Longitud: 13.082632
Lämnings-ID: L1962:3510
Riksantikvarieämbetets ID: Gösslunda 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg18 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Gösslunda kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Gösslunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2225f4b5-93ac-4b79-8c31-26e1f103a6cc