Runsten L1962:2909 i Gösslunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 20), gnejs, 2,5 m hög, 0,9 m bred vid basen och 0,3 m bred vid toppen och mellan 0,20 och 0,45 m tjock. Runhöjd 10-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande, tämligen släta sidan. Runorna bära spår efter röd färg. Se även Gösslunda 55:1 för ursprunglig plats. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste stenen efter sin son Gudmar(?). Han blev dräpt i England. " Runstenen höjdes, rengjordes, restes på betryggande grund samt vändes mot Ö 1972. Uppmålades 1974."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gösslunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I sänka mellan två höjdsträckningar. Vid väg och gammal bäckfåra. Åkermark, vägren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m V om mindre väg, 24 m N om vägbrotrumma."
Vill du se flera runstenar i Gösslunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.545828
Longitud: 13.069205
Lämnings-ID: L1962:2909
Riksantikvarieämbetets ID: Gösslunda 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Gösslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2909