Runsten Vg107, L1961:7939 i Tun
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"rifata reisti stein þenna eptir Þorstein ok eptir Þorlaf/Þorlak. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 107), fragment, grå granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet gnejsgranit), 0,7 m hög, 0,6 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 12-14 cm. Påträffades 1948 utanför kyrkans Ö gavel i två delar. Stenens undre del är känd genom avbildningar från 1600-talet (J Hadorph, E Brenner) och var då inmurad i kyrkans Ö vägg och var 2,2 m lång och 0,7 m bred. Sannolikt förkommen i samband med kyrkans utvidgning 1767 eller när nuvarande kyrkan byggdes 1846. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "rifata reste (denna) sten efter Torsten och efter Torlef (Torlak)." Se den scannade inventeringsboken för skiss."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tun socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus, fastklamrad vid väggen till vänster om ingången."
Vill du se flera runstenar i Tun socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431471
Longitud: 12.736526
Lämnings-ID: L1961:7939
Riksantikvarieämbetets ID: Tun 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg107, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Tuns kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Tun
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7939