Runsten L1961:604 i Mellby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1961:604 i Mellby
Foto av Runsten L1961:604 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirvarr(?)/Geirv√īr(?)/Gr√≥a(?) reisti stein eptir Tosta(?), son sinn. √ě√≥ra heimti(?) stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 33), gnejs (enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter √§r runstenen tillverkad i grovkornig, r√∂dflammig granit), 1,5 m h√∂g, 0,6 m bred (√Ė-V) och 0,25 m tjock. Inskrift p√• den mot S vettande, t√§mligen flata sidan. Runh√∂jd 9-13 cm. Nedre delen av runstenen togs ur en bro p√• Stommens √§gor √•r 1870. √Ėvre delen hittades i en stuga i Stommens tr√§dg√•rd. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) f√∂rde hit stenen." 1969 restes, uppm√•lades och v√§ndes stenen s√• att textsidan numer l√§ses fr√•n S."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m NN√Ė om g√•rdsinfart (√ĖS√Ė-VNV) samt 9 m NV om grusv√§g (vid g√•rdsinfart)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.458509
Longitud: 13.023899
Lämnings-ID: L1961:604
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 18:1
Sveriges runinskrifter: Vg33 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stommen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6eac372e-132d-4d93-b0f0-f3a1d6aafc3e