Runsten Vg33, L1961:604 i Mellby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirvarr(?)/Geirvôr(?)/Gróa(?) reisti stein eptir Tosta(?), son sinn. Þóra heimti(?) stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 33), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är runstenen tillverkad i grovkornig, rödflammig granit), 1,5 m hög, 0,6 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Inskrift på den mot S vettande, tämligen flata sidan. Runhöjd 9-13 cm. Nedre delen av runstenen togs ur en bro på Stommens ägor år 1870. Övre delen hittades i en stuga i Stommens trädgård. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gervar(?) reste stenen efter Toste(?), sin son. Tora(?) förde hit stenen." 1969 restes, uppmålades och vändes stenen så att textsidan numer läses från S."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m NNÖ om gårdsinfart (ÖSÖ-VNV) samt 9 m NV om grusväg (vid gårdsinfart)."
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.458509
Longitud: 13.023899
Lämnings-ID: L1961:604
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 18:1
Sveriges runinskrifter: Vg33, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stommen
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:604