Runsten L1961:4156 i Skalunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1961:4156 i Skalunda
Foto av Runsten L1961:4156 i Skalunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"hragli ok Alg√≠sl settu stein √ĺenna eptir S√¶rla, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 45), gnejs (enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter √§r materialet r√∂d granit), 1,8 m h√∂g, intill 1,0 m bred (N√Ė-SV) och 0,45 m tjock. Runh√∂jd 14 cm. Inskrift p√• den mot S√Ė vettande sidan. Stenen lutar mot NV. St√•r mitt emot RA√Ą Skalunda 6:1 (Vg 44). P√•tr√§ffades i kyrkan och uttogs 1869 f√∂r att sedan resas p√• kyrkog√•rden. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "hragil och Algisl satte denna sten efter S√§rle, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skalunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränkrön. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N√Ė om Skalunda 6:1 (Vg 44) och 2,5 m NNO om g√•ngv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551171
Longitud: 13.007013
Lämnings-ID: L1961:4156
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg45 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skalunda kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c179fd6e-88a7-457b-a107-0084b7d7ab53