Runsten Vg45, L1961:4156 i Skalunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"hragli ok Algísl settu stein þenna eptir Særla, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 45), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet röd granit), 1,8 m hög, intill 1,0 m bred (NÖ-SV) och 0,45 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskrift på den mot SÖ vettande sidan. Stenen lutar mot NV. Står mitt emot RAÄ Skalunda 6:1 (Vg 44). Påträffades i kyrkan och uttogs 1869 för att sedan resas på kyrkogården. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "hragil och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skalunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränkrön. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om Skalunda 6:1 (Vg 44) och 2,5 m NNO om gångväg."
Vill du se flera runstenar i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551171
Longitud: 13.007013
Lämnings-ID: L1961:4156
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg45, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skalunda kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:4156