Runsten Vg40, L1961:3668 i Råda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell setti stein þenna eptir Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 40), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet mörk granit), 2 m lång, 1 m bred (=hög) vid basen och 0,6 i toppen, 0,35 m tjock. Runhöjd 8-13 cm. Inmurad liggande i kyrkväggen. Basen nu mot S. Runsidan är slät och vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden, då konungarna kämpade." Vilket slag som omtalas är ovisst men enligt Västergötlands runinskrifter kan det röra sig om slaget vid Svolder kring år 1000 eller slaget vid Helgå 1025. Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Råda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Råda kyrka. I vapenhuset (vid långhusets S vägg), i V väggens syndligaste del (mot hörnet). Ställd på kant med runorna åt V och utåt."
Vill du se flera runstenar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496239
Longitud: 13.092072
Lämnings-ID: L1961:3668
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 11:1
Sveriges runinskrifter: Vg40, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Råda kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3668