Runsten L1961:2570 i Otterstad ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Sigges sten
Foto av Runsten L1961:2570 i Otterstad
Foto av Runsten L1961:2570 i Otterstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"T√≥lir reisti stein √ĺenna ept √ěorkel, m√°g sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 35), r√∂d granit, 2 m h√∂g, 0,65 m (√Ė-V) bred och 0,2-0,35 m tjock. Runinskrift p√• den S bredsidan. Runh√∂jd 13-17 cm. Omg√§rdas av st√∂dstenar, 0,3-0,6 m st. Omn√§mns av Carl von Linn√© under hans V√§stg√∂taresa 1734, en av de f√• runstenar han omn√§mner fr√•n landskapet. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Tole reste denna sten efter Torkel, sin fr√§nde." Uppm√•lad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Otterstad socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kr√∂n av mindre mor√§nrygg med berg i dagen (N√Ė-SV). Impediment i √•kermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NN√Ė om v√§gsk√§l, 15 m NV om v√§gen till L√§ck√∂."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.662847
Longitud: 13.195144
Lämnings-ID: L1961:2570
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 29:1
Sveriges runinskrifter: Vg35 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Läckö
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Sigges sten
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cfe28338-343f-41fb-a2f7-34832364f39e