Runsten L1961:2247 i Rackeby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1961:2247 i Rackeby
Foto av Runsten L1961:2247 i Rackeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěrasi setti stein √ĺenna ept Halfdan, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 39), gr√• granit, 1,7 m h√∂g, ca 0,8 m bred (NV-S√Ė) och 0,2 - 0,3 m tjock. Runh√∂jd 14 cm. Inskrift p√• den mot N√Ė vettande sidan. Stenen, som r√§ddades av framlidne skoll√§rare Berg, p√•tr√§ffades 1900 och l√•g i en √•ker. Runorna har varit fyllda med r√∂tt. Enligt folkskoll√§rare Otto Andersson l√•g stenen i √•kern N√Ė om nuvarande platsen. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Trase satte denna sten efter Halvdan, sin son""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rackeby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande mor√§nmark, intill mor√§nbacke, svag sluttning mot N√Ė (blandskog, betesmark). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m SS√Ė om dike (VSV-√ĖN√Ė), 5 m SV om √•kerkant (NV-S√Ė)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.566544
Longitud: 13.01786
Lämnings-ID: L1961:2247
Riksantikvarieämbetets ID: Rackeby 71:1
Sveriges runinskrifter: Vg39 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: √Ökersberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Rackeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/93de2ec9-e636-49e8-9c76-7a96f4d18c7b