Runsten L1961:2181 i Rackeby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1961:2181 i Rackeby
Foto av Runsten L1961:2181 i Rackeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Au√įgr√≠mr(?) setti stein √ĺenna ept √Āskel, son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 37), gnejs (enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter √§r materialet gr√• granit), 1,6 m h√∂g, intill 0,7 m bred (N-S) och 0,4 m tjock vid basen samt 0,3 m tjock vid toppen. Runh√∂jd 17-18,5 cm. Inskrift p√• den mot S vettande kortsidan. Har tidigare varit inmurad i sakristian till Rackeby kyrka, restes 1868 p√• kyrkog√•rden. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "√Ėdgrim(?) satte denna sten efter Eskil, (sin?) son ..." Uppm√•lad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rackeby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNV om NV h√∂rnet p√• kyrktornet, 13 m VSV om sockenmagasins SV h√∂rn, 3,5 m √Ė om V h√∂rn p√• bog√•rdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.572573
Longitud: 13.035185
Lämnings-ID: L1961:2181
Riksantikvarieämbetets ID: Rackeby 31:1
Sveriges runinskrifter: Vg37 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Rackeby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Rackeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/117824d4-4cfa-4453-a701-c728e3c788ee