Runsten Vg37, L1961:2181 i Rackeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept Áskel, son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 37), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå granit), 1,6 m hög, intill 0,7 m bred (N-S) och 0,4 m tjock vid basen samt 0,3 m tjock vid toppen. Runhöjd 17-18,5 cm. Inskrift på den mot S vettande kortsidan. Har tidigare varit inmurad i sakristian till Rackeby kyrka, restes 1868 på kyrkogården. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ödgrim(?) satte denna sten efter Eskil, (sin?) son ..." Uppmålad 1979."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rackeby socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NNV om NV hörnet på kyrktornet, 13 m VSV om sockenmagasins SV hörn, 3,5 m Ö om V hörn på bogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Rackeby socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.572573
Longitud: 13.035185
Lämnings-ID: L1961:2181
Riksantikvarieämbetets ID: Rackeby 31:1
Sveriges runinskrifter: Vg37, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Rackeby kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Rackeby
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2181