Runsten Vg48, L1961:1641 i Strö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Goti setti stein þenna ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 48), röd granit, 0,8 m hög, 0,75 m bred (N-S) och intill 0,2 m tjock. Runhöjd 13-14 cm. Inskrift på den mot Ö vettande och tämligen släta sidan. Stenen påträffades i kyrkogårdsmuren 1851 och restes på sin nuvarande plats 1936. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Gute satte denna sten ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strö socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m Ö om kyrkogårdsmur. 9 m V om Strö kyrkas NV tornhörn, 4 m N om ingångsvägen."
Vill du se flera runstenar i Strö socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581932
Longitud: 13.070599
Lämnings-ID: L1961:1641
Riksantikvarieämbetets ID: Strö 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg48, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Strö kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1641