Runsten Vg47, L1961:1130 i Strö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein þenna ept Haklang(?), mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 47), fragment, grå granit, 0,2-0,3 m hög och 0,8 m bred (Ö-V). Runhöjd 10-13 cm. Inskriften består av 2 rader och ett latinskt kors. Imålad med rött (1983). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... denna sten efter Haklång(?), sin frände.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strö socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stenen är inmurad 0,65 m över markytan i S sidan av den västligaste av kyrktornets SV strävpelare."
Vill du se flera runstenar i Strö socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.581853
Longitud: 13.070769
Lämnings-ID: L1961:1130
Riksantikvarieämbetets ID: Strö 6:2
Sveriges runinskrifter: Vg47, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Strö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:1130