Runsten L1960:3183 i Skalunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1960:3183 i Skalunda
Foto av Runsten L1960:3183 i Skalunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (ej nedtecknad i V√§sterg√∂tlands runinskrifter), fragment, gnejs, 0,25 m l√•ng och 0,15 m bred. Fragmentet p√•tr√§ffades vid senaste reparationen av Skalunda kyrka d√• korets grund justerades. √Ėverf√∂rd fr√•n Skalunda 7:1(1)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skalunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Sitter i korets S yttervägg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551033
Longitud: 13.007669
Lämnings-ID: L1960:3183
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 50
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/01c47e34-08f6-4929-b827-09df54f012ec