Runristning L1962:5130 i Häggesled 🇬🇧
Foto av Runristning L1962:5130 i Häggesled
Foto av Runristning L1962:5130 i Häggesled
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kala/Kalla, fôður sinn. Guð ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gavelhäll med runor (Vg 22), 0,7 x 0,5 m (N-S) 0,08 m tjock, av sandsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet kalksten) med upptill avrundade hörn. Ristningen vetter åt Ö. Runhöjd ca 10 cm. Stenen utgör ena gavelhällen till en gravvård av Husabytyp. Den andra gavelhällen är numera försvunnen (Vg 21). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Holmfast lade stenen över Kalle, sin fader. Gud...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Häggesled socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Kyrkan och kyrkogården befinner sig på en flack förhöjning, ca 50 m i diameter och 1 m hög med delvis berg i dagen. På platsen kan ha funnits storhög. Jämnför med närbelägna Bosgården. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m V om Häggesleds kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.407932
Longitud: 12.912991
Lämnings-ID: L1962:5130
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 12:2
Sveriges runinskrifter: Vg22 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Häggesleds kyrkogård
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e15287ca-3f8b-42ed-8971-4b7fa2cf04f4