Runristning L1961:4023 i Skalunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1961:4023 i Skalunda
Foto av Runristning L1961:4023 i Skalunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...r√≠√įr reisti stein eptir sonu s√≠na, Svein ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 44), sandsten, 1,05 m h√∂g, intill 1,15 m bred (NV-S√Ė) och intill 0,3 m tjock. Runh√∂jd 14 cm. Inskrift p√• den mot N√Ė vettande sidan. Uttogs 1869 ur Skalunda kyrkas golv. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "... reste stenen efter sina s√∂ner, Sven ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skalunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränkrön. Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S√Ė om tomth√∂rn och 9 m N√Ė om kyrkog√•rdsmur vid ing√•ng och 1,5 m SSV om g√•ng, 35 m V om kyrkan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551124
Longitud: 13.006835
Lämnings-ID: L1961:4023
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg44 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Skalunda kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b811842a-9853-44af-974a-f63910b7e58d