Runristning L1961:3762 i Råda
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för kvarnstensfragment med runinskrift. På Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum förvaras ett kvarnstensfragment med runinskrift, 0,26 m långt, 0,21 m brett och 0,03 m tjockt. Funnen i "lilla grustaget vid Björnegården". Enligt Stig Andersson, Nolegården (ägare också till Björnegården), var "lilla grustaget" beläget vid X på fotokartan. Grustaget är numera igenlagt och beväxt med buskar och nässlor. Enligt museets datakort lyder runtexten: "KLAKA SATI STIN þANSI IFTIR RUKA FAþ. (se även den scannade inventeringsboken)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Råda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ kanten av långsträckt (NNV-SSÖ) ändmorän (Råda ås). Skogsmark, beväxt med i huvudsak tallar."
Vill du se flera runstenar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.51039
Longitud: 13.07504
Lämnings-ID: L1961:3762
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3762