Runristning Vg41, L1961:3669 i Råda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þóra lét gera eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll (Vg 41), två fragment, sandsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet kalksten), 0,93 m hög, 0,57 m bred och 8 cm tjock. Runhöjd 10 cm. Innanför runraden finns ornament av senare ursprung. Runorna imålade med svart färg. Fyndplats för det större fragmentet är okänt (möjligen tagen i kyrkogårdsmuren). Det mindre fragmentet påträffades 1945. Var övriga delar finns är inte känt. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tora lät göra (denna gravvård) efter ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Råda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Förvaras i sockenmagasinet vid kyrkan, 29 m NNV om kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Råda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.496619
Longitud: 13.091651
Lämnings-ID: L1961:3669
Riksantikvarieämbetets ID: Råda 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg41, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Råda kyrkogård
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Råda
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3669