Runristning L1960:2983 i Skalunda
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Stavkorshäll (enligt Västergötlands runinskrifter är det en liljesten). Hällen (Vg 46) är 1,7 m lång, 0,4 m bred vid fotändan och 0,6 m bred vid huvudändan samt 0,11 m tjock. Kantlisten vid hällens huvudända bär en runinskrift. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "m ...-- ræs --...æ :- ... ris -..." Överförd från Skalunda 7:1(2)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skalunda socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ovanför Skalunda kyrkas vapenhus S portal."
Vill du se flera runstenar i Skalunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.551144
Longitud: 13.007601
Lämnings-ID: L1960:2983
Riksantikvarieämbetets ID: Skalunda 49
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Skalunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2983