Hällristning L1961:2806 i Otterstad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1961:2806 i Otterstad
Foto av Hällristning L1961:2806 i Otterstad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av en stenhäll med ristningar av 1 skepp, 2 människofigurer samt ett 20-tal skålgropar. Omgiven av ytterligare hällar med ett 10-tal skålgropar. Människofigurerna står i skeppet, den ena har två utsträckta armar och den andra har en utsträckt arm. Omgivna av ett 20-tal skålgropar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Otterstad socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Planerat ängsområde tidvis med berg i dagen."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om vaktmästeribostadens trädgård mellan två gångvägar."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.673395
Longitud: 13.216834
Lämnings-ID: L1961:2806
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 234:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/14d2915a-98d2-48ee-b242-d63ebc61477b