Hällristning L1961:2058 i Otterstad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, inom ett område av 3x1,2 m (NÖ-SV), bestående av10 fotsulor, varav 4 par, en rännformig fördjupning och ca 50älvkvarnar. Fotsulorna är 17-24 cm x 7-10 cm (120-320cg), belägnai S delen av ytan. Den rännformiga fördjupningen är 22x7 cm st(NÖ-SV). Fotsuleparen och den rännformiga fördjupningen är 1-2 cmdj. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam, vanligen 6-8 cm och 0,5-2 cmdj, vanligen 1-1,5 cm. 5 älvkvarnar ärförbundna genom rännor. 7 m180cg om nr 1 är 2) Älvkvarnsförekomst, 0,3x0,2 m (VNV-ÖSÖ),bestående av 5 älvkvarnar, 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Otterstad socken i Lidköping kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och sluttningar av låg bergrygg (NÖ-SV). Impediment iåkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SÖ om åkerkant. 15 m 286cg om raä nr 15."
Vill du se flera runstenar i Otterstad socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.652524
Longitud: 13.164877
Lämnings-ID: L1961:2058
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2058