Runsten U172, L2017:8711 i Lidingö
Foto av Runsten U172, L2017:8711 i Lidingö
Foto av Runsten U172, L2017:8711 i Lidingö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kári(?) ok Ingjaldr ok ... eptir Bjôrn, fôður sinn. Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs, 0,94 m h 0,90 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och0,24 m tj. Runhöjd 5-9 cm. Inskriften på stenens mot N 30cg Vvända sida. Runstenen flyttad från Islinge gård till nuvarandeplats 1943. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lidingö socken i Lidingö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mindre moränkulle. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NÖ om fotbollsplan (NV-SÖ) och 16 m ÖNÖ om promenadväg(NNV-SSÖ)"
Vill du se flera runstenar i Lidingö socken eller Lidingö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.37092
Longitud: 18.129522
Lämnings-ID: L2017:8711
Riksantikvarieämbetets ID: Lidingö 21:1
Sveriges runinskrifter: U172, (Upplands runinskrifter)
Plats: Islinge
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Lidingö
Socken: Lidingö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8711