Runristning L1965:5829 i Lerum ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1965:5829 i Lerum
Foto av Runristning L1965:5829 i Lerum
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i l√∂st liggande h√§ll. H√§llen √§r 2,1 m l√•ng (N√Ė-SV), 1 m bred och 0,15 m tjock. Ristningen √§r 1,6 x 0,65 m och runh√∂jden √§r 6-15 cm. Inskrift fr√•n S√Ė: (√∂versubt): LARS HIALMBARG (senare ristat) EK:HARALD VO RATO R AT SIGNE (fyra sista orden uppochner). P√• ett par st√§llen har √§nnu yngre ristare inristat sina namn i h√§llen. Se √§ven den scannade inventeringsboken f√∂r en skiss."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lerums socken i Lerum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant strandsluttning √•t S√Ė med bergklackar och block. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NNV om strandlinje, ca 2,5 m över vattnet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.737034
Longitud: 12.280653
Lämnings-ID: L1965:5829
Riksantikvarieämbetets ID: Lerum 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lerum
Socken: Lerums
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ca885687-7091-4bb2-9dec-a336a8cf1445