Runristning L1965:5829 i Lerums
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i löst liggande häll. Hällen är 2,1 m lång (NÖ-SV), 1 m bred och 0,15 m tjock. Ristningen är 1,6 x 0,65 m och runhöjden är 6-15 cm. Inskrift från SÖ: (översubt): LARS HIALMBARG (senare ristat) EK:HARALD VO RATO R AT SIGNE (fyra sista orden uppochner). På ett par ställen har ännu yngre ristare inristat sina namn i hällen. Se även den scannade inventeringsboken för en skiss."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lerums socken i Lerum kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant strandsluttning åt SÖ med bergklackar och block. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 15 m NNV om strandlinje, ca 2,5 m över vattnet."
Vill du se flera runstenar i Lerums socken eller Lerum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.737034
Longitud: 12.280653
Lämnings-ID: L1965:5829
Riksantikvarieämbetets ID: Lerum 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lerum
Socken: Lerums
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:5829