Runsten L1981:7552 i Kräcklinge 🇬🇧
Foto av Runsten L1981:7552 i Kräcklinge
Foto av Runsten L1981:7552 i Kräcklinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 2,1 m hög och 1,4 m bred, avsmalnande till 1,15 m samt 0,1 m tjock. Runhöjd 14 cm. Ristningen vetter mot NV. Stenen befinner sig i liggande läge med basen mot NÖ. Den har förut stått på Väsby ägor, ca 30 m S om uppfartsvägen till Väsby. Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "...reste stenen..." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kräcklinge socken i Lekeberg kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"- eller åssträckning (NNÖ - SSV) i flackt landskap. Bogårdsmur till kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N om grindstolpe och ingång till kyrkan, 8 m Ö om vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.172564
Longitud: 14.98142
Lämnings-ID: L1981:7552
Riksantikvarieämbetets ID: Kräcklinge 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Lekeberg
Socken: Kräcklinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e87ae074-625b-455e-b8db-dbc3094d5a7e