Runristning L1996:5772 i Ysby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida "hällristningar" eller klotter. Inom markerad områdefinns en mängd inristningar i de uppstickande berghällarna. Namneller intialer samt årtal främst från 1800-talets tre sistaårtionden. Bokstäverna är fint inhuggna och inristade - verkarej amatörmässiga! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ysby socken i Laholm kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i dagen intill Lagans gamla åfåra."
Vill du se flera runstenar i Ysby socken eller Laholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.504792
Longitud: 13.126992
Lämnings-ID: L1996:5772
Riksantikvarieämbetets ID: Ysby 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Laholm
Socken: Ysby
Riksantikvarieämbetets information: » L1996:5772