Hällristning L1997:795 i Hasslöv
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block 3,2 x 2,8 x 1,2 m bestående av 2 skepp, 3 fotsulor, 1 ringfigur, 41 rännor och 234 skålgropar. Skeppen är 19 – 41 cm långa, ett av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav en lurblåsare, det andra skeppet är av enkellinjetyp och fragmentariskt. Fotsulorna är 17 – 28 cm långa, 7 – 11 cm breda och helt uthuggna. Ringfiguren är 19 cm i diameter och består av en halv ring. Rännorna är 1 – 89 cm långa, 29 sammanbinder skålgropar, 10 utgår ifrån skålgropar och 2 rännor är “lösa”. Av skålgroparna är 181 runda, 3 – 24 cm i diameter och 0,5 – 4,5 cm djupa, 53 är avlånga, 8 – 24 cm långa, 4 – 16 cm breda och 0,5 – 4 cm djupa. "
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hasslöv socken i Laholm kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning. Åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"34 m NNV om NV hörnet av åkerholme och 40 m SV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Hasslöv socken eller Laholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.414033
Longitud: 12.963647
Lämnings-ID: L1997:795
Riksantikvarieämbetets ID: Hasslöv 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Laholm
Socken: Hasslöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1997:795