Runsten L2003:1526 i Kung Karl ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2003:1526 i Kung Karl
Foto av Runsten L2003:1526 i Kung Karl
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorg√≠sl l√©t gera merki eptir √Āsgaut ok √ěorgaut, brŇď√įr s√≠na. Hjalpi Gu√į √īnd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, best√•ende av ett stenblock, 2,5 x 1,8 m (N√Ė-SV) och 1,35 m h√∂g. Inskrift p√• den NV sidan. Runh√∂jd, 8-12 cm, i allm√§nhet 10 cm. Enligt S√∂dermanlands runinskrifter √§r ristningen skadad genom vittring men inskriften lyder :"Torgils l√§t g√∂ra minnesm√§rket efter √Ösg√∂t och Torg√∂t, sina br√∂der. Hj√§lpe Gud (deras) ande!" Uppm√•lad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kung Karl socken i Kungsör kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen av grusås. Parkområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m √ĖN√Ė om gata och 14 m SSV om S h√∂rnet av bostadshus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419851
Longitud: 16.102519
Lämnings-ID: L2003:1526
Riksantikvarieämbetets ID: Kung Karl 110:1
Sveriges runinskrifter: Sö336 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kungsör
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Kungsör
Socken: Kung Karl
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3e06e3fb-7206-4127-b6ee-aebd6779f1ab