Runsten Sö336, L2003:1526 i Kung Karl
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgísl lét gera merki eptir Ásgaut ok Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi Guð ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, bestående av ett stenblock, 2,5 x 1,8 m (NÖ-SV) och 1,35 m hög. Inskrift på den NV sidan. Runhöjd, 8-12 cm, i allmänhet 10 cm. Enligt Södermanlands runinskrifter är ristningen skadad genom vittring men inskriften lyder :"Torgils lät göra minnesmärket efter Åsgöt och Torgöt, sina bröder. Hjälpe Gud (deras) ande!" Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kung Karl socken i Kungsör kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen av grusås. Parkområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m ÖNÖ om gata och 14 m SSV om S hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Kung Karl socken eller Kungsör kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.419851
Longitud: 16.102519
Lämnings-ID: L2003:1526
Riksantikvarieämbetets ID: Kung Karl 110:1
Sveriges runinskrifter: Sö336, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kungsör
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Kungsör
Socken: Kung Karl
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:1526