Runristning Sö337, L2002:1638 i Torpa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðulfr gerði kirkju. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Portal med stenskulptur. En nu igenmurad portal i Ö del av S sida av långhus är: Överst till vänster, man ridande på djur och ett människoansikte samt en runinskrift. Nederst till vänster är ett djur med människoansikte. Överst till höger en man och en kvinna och ett människoansikte. Nederst till höger är ett djur med människoansikte. I den igenmurade ingången är ett djur med männikoansikte.Till vänster om portalen är: Runristning annan. Runhöjd 4 cm. Enligt Södermanlands runinskrifter är stenens höjd 0,60 m och bredd 0,43-0,48 och inskriften är mycket svårtydd. Enligt Stephens:"Gjorde Siki på denna kyrka", enligt Brate:"Öd reste, högg Häggjung" och enligt Svärdström i Fornvännen 1973:14:"Ödulv gjorde kyrkan" ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Torpa socken i Kungsör kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S ytterväggen i Ö del av långhus."
Vill du se flera runstenar i Torpa socken eller Kungsör kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.421825
Longitud: 16.186797
Lämnings-ID: L2002:1638
Riksantikvarieämbetets ID: Torpa 13:1
Sveriges runinskrifter: Sö337, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Torpa kyrka
Placering: I södra ytterväggen.
Föremål: Portalsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Kungsör
Socken: Torpa
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1638