Runristning L1969:2097 i Harestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, 0,4x0,3 m st, 0,15 m tj. På ena sidan är en runslinga, ca 0,11 m br, inom vilken ristats runor, sannolikt "oäkta". Se skiss i inskannat bokuppslag. Stenen, som sannolikt är sentida, har hittats vid grävning på den intilliggande ladugårdsplanen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Harestad socken i Kungälv kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20-25 m V om manbyggnaden till Flataby 28. 6 m ÖSÖ om SÖ hörnet av ekonomibyggnad. "
Vill du se flera runstenar i Harestad socken eller Kungälv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.822984
Longitud: 11.817775
Lämnings-ID: L1969:2097
Riksantikvarieämbetets ID: Harestad 121:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Kungälv
Socken: Harestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2097