Hällristning L1970:9396 i Hålta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:9396 i Hålta
Foto av Hällristning L1970:9396 i Hålta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hålta socken i Kungälv kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.888982
Longitud: 11.827887
Lämnings-ID: L1970:9396
Riksantikvarieämbetets ID: Hålta 80:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Kungälv
Socken: Hålta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84d0edaa-2c4a-4635-be7c-160c5ed37f0d