Hällristning L1969:2046 i Harestad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:2046 i Harestad
Foto av Hällristning L1969:2046 i Harestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Harestad socken i Kungälv kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.816007
Longitud: 11.825954
Lämnings-ID: L1969:2046
Riksantikvarieämbetets ID: Harestad 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Kungälv
Socken: Harestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6576e7ec-f871-480e-a510-0b7b228c0f8d