Hällristning L1968:3596 i Solberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:3596 i Solberga
Foto av Hällristning L1968:3596 i Solberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning. För beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Solberga socken i Kungälv kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.954444
Longitud: 11.781681
Lämnings-ID: L1968:3596
Riksantikvarieämbetets ID: Solberga 50:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Kungälv
Socken: Solberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b6fdb6bb-1be8-47a2-b6b8-1a95ce7e5290