Hällristning L1968:3176 i Solberga 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:3176 i Solberga
Foto av Hällristning L1968:3176 i Solberga
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Solberga socken i Kungälv kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.926921
Longitud: 11.82142
Lämnings-ID: L1968:3176
Riksantikvarieämbetets ID: Solberga 292:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Kungälv
Socken: Solberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d333cc11-6116-4288-9b4e-f4d2e68ac31b