Runsten L1981:7452 i Kumla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1981:7452 i Kumla
Foto av Runsten L1981:7452 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein √ĺenna eptir Ernbj√īrn, b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,8 m h√∂g och 0,8 m bred samt 0,45 m tjock, vid basen. P√• stenens t√§mligen sl√§ta mot SS√Ė v√§nda sida √§r en defekt runslinga ca 10 cm bred. Runorna √§r 8 cm h√∂ga. Enligt Hofberg har stenen flyttats till den nuvarande platsen. Inskriptionen lyder "...gjorde sten denna efter Thorburn son sin." (Hofberg 1871) "K (eller G) ...reste sten denna efter √Ąrnbj√∂rn, (bonde) sin." (Kumlabygden II tolkat av SBF Jansson). Enligt N√§rkes runinskrifter lyder inskriften: "...reste denna sten efter √Ąrnbj√∂rn, sin make." Uppm√•lad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Kumla kommun (√Ėrebro l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt parti i moränmark. Skogsmark-vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NV om vägkant. N om husknut."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.099912
Longitud: 15.208743
Lämnings-ID: L1981:7452
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Vesta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Ev. samma som gjort Nä 12.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėrebro
Kommun: Kumla
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/39d96b79-2090-4bc9-830e-2759406d60d6