Runsten L1981:7452 i Kumla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisti stein þenna eptir Ernbjôrn, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, 1,8 m hög och 0,8 m bred samt 0,45 m tjock, vid basen. På stenens tämligen släta mot SSÖ vända sida är en defekt runslinga ca 10 cm bred. Runorna är 8 cm höga. Enligt Hofberg har stenen flyttats till den nuvarande platsen. Inskriptionen lyder "...gjorde sten denna efter Thorburn son sin." (Hofberg 1871) "K (eller G) ...reste sten denna efter Ärnbjörn, (bonde) sin." (Kumlabygden II tolkat av SBF Jansson). Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "...reste denna sten efter Ärnbjörn, sin make." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kumla socken i Kumla kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt parti i moränmark. Skogsmark-vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NV om vägkant. N om husknut."
Vill du se flera runstenar i Kumla socken eller Kumla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.099912
Longitud: 15.208743
Lämnings-ID: L1981:7452
Riksantikvarieämbetets ID: Kumla 33:1
Sveriges runinskrifter:
Plats: Vesta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå sandsten
Runristare: Ev. samma som gjort Nä 12.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Kumla
Socken: Kumla
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:7452