Runsten L2007:6899 i Kristinehamn ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som J√§rsbergsstenen
Foto av Runsten L2007:6899 i Kristinehamn
Foto av Runsten L2007:6899 i Kristinehamn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Leubaz(?) haite. Hrabnaz haite. Ek, erilaz, runoz writu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,65 m h, 0,5 m br (VNV-√ĖS√Ė) och 0,3 m tj. P√• N-sidan √§r ristningsytan 1,65 m h och 0,3 m br (√ĖN√Ė-VSV)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kristinehamns socken i Kristinehamn kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av flack höjd i mjukt kuperad moränmark. Liten åkerholme."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.285396
Longitud: 14.135701
Lämnings-ID: L2007:6899
Riksantikvarieämbetets ID: Kristinehamn 12:1
Sveriges runinskrifter: Vr1 (Värmlands runinskrifter))
Plats: Järsberg
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Järsbergsstenen
Län: Värmlands
Kommun: Kristinehamn
Socken: Kristinehamns
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4300fb56-1824-42a6-b1f2-36aa0c77632e