Runsten L1990:737 i Kristianstad ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1990:737 i Kristianstad
Foto av Runsten L1990:737 i Kristianstad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kristr Mar√≠u sonr hjalpi √ĺeim, er kirkju ... ger√įu/ger√įi, Absalon erkibiskup ok √Āsbj√īrn M√ļli. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, DR 347, gnejs-granit, 2,39 m h, 0,38-0,49 m br (NN√Ė-SSV) och 0,2-0,34 m tj. Ristningen mot V. Runh√∂jd, 13 cm. Ristningen √§r grund p√• grund av vittring. Inskriften upplyser om att √§rkebiskop Absalom och √Ąsbj√∂rn Mule byggde kyrkan: "krist : Maria : sun : hiabi : them : ar : kirku : ??? : artha : Absalon : arki : biskup : ak : Asbjarn : Mule". Stenen √§r fastmurad i golvet till Norra √Ösums kyrka."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kristianstads socken i Kristianstad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I vapenhus."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S√Ė om vapenhusets S√Ė h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.989547
Longitud: 14.151042
Lämnings-ID: L1990:737
Riksantikvarieämbetets ID: Kristianstad 203:1
Sveriges runinskrifter: DR347
Plats: Norra åsums kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Kristianstads
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0b8ee522-34f8-4059-9b5d-756b15713820