Runsten L1987:5294 i Färlöv
Även känd som Färlövstenen
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, påträffad 14 oktober 1997 i samband med plantering av en ny allé. Stenen låg strax under markytan, ca 1-1,5 m Ö om landsvägen och ca 300 m S om Färlövs kyrka. Vid granskningen av stenen (se dnr 423-5802-1997) låg stenen intill fyndplatsen. Den var 2,8 m h, 0,95 m br och 0,45 m tj. Runinskriften börjar strax ovanför stenens mitt nära den vänstra kanten och har bestått av 20-25 runor som nu är mycket vittrade och svårlästa. Stenen står ca 4 m Ö om fyndplatsen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färlöv socken i Kristianstad kommun (Skåne län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV om ålderdomshem och 300 m S om Färlövs kyrka. Inom gravfält Raä nr 1:1."
Vill du se flera runstenar i Färlöv socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.071243
Longitud: 14.084038
Lämnings-ID: L1987:5294
Riksantikvarieämbetets ID: Färlöv 166
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Färlövstenen -
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Färlöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1987:5294