Hällristning L2003:4191 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.1x1.5 m ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 3 djurfigurer och 3 skålgropar. Människofiguren är 51 cm l med helt uthuggen kropp, stora händer och tydligt markerat kön. Huvudet är bortvittrat. Djurfiguren är 16-25 cm l och fyrbenta, 2 med helt uthuggen kropp och 1 med streckkropp. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,1 m ÖNÖ om RAÄ nr 128:1."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563021
Longitud: 16.081672
Lämnings-ID: L2003:4191
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 128:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:4191