Hällristning L2003:4140 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block (2,2x1,5x0,7 m), bestående av 4 skepp, 4 fragment, 4 rännor och 71 skålgropar. Skeppen är 30-71 cm l, 3 av dubbellinjetyp varav ett med bemanningsstreck, samt ett av enkellinjetyp. Fragmenten är 10-15 cm l, ett är kopplat till en skålgrop. Rännorna är 2-4 cm l, 3 av dem sammanbinder skålgropar och 1 utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 69 runda, 2-7 cm i diam och 0,5-3 cm dj; 2 är avlånga 10-12 cm l , 4-5 cm br och 1 cm dj. Belägen på blockets plana översida. (Raä dnr: 326-2917-2011) Äldre beskrivning: Hällristning i block, 2x1,4 m st och 0,7 m h, bestående av 66 figurer: 4 skepp, 1 avlång och 3 rännformiga fördjupningar samt 58 älvkvarnar.Skeppen är 32-62 m l, varav 2 med bemanningsstreck, 1 med enkel och 3 med dubbla köllinjer. Den avlånga fördjupningen är 11x5 cm och 1 cm dj. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. 2 älvkvarnar sammanbundna med 1 ränna, 4 cm l, 3 cm br; från den ena älvkvarnen utgår en 5 cm l ränna, 2 cm br. 2 älvkvarnar är sammanbundna med en 4 cm l och 3 cm br ränna. Den avlånga fördjupningen är sammanbunden med 2 älvkvarnar med 1-2 cm l och 3-5 cm br rännor. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag moränrygg. Impediment i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m ÖNÖ om åkerholmens VSV hörn."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563462
Longitud: 16.096702
Lämnings-ID: L2003:4140
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 441:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:4140