Hällristning L2003:4079 i Munktorp 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:4079 i Munktorp
Foto av Hällristning L2003:4079 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i block, 5,3x3,4x1,5 m bestående av 1 skepp, 3 fotsulor, 1 uthuggen yta, 2 fragment, 27 rännor och 382 skålgropar. Skeppet är 30 cm långt och av dubbellinjetyp med spant. Fotsulorna är 14-20 cm långa och 5-6 cm breda samt helt uthuggna. Den uthuggna ytan är 6x6 cm och belägen mellan tre skålgropar. Fragmenten är 7-8 cm långa. Rännorna är 1-77 cm långa. 12 av dessa sammanbinder skålgropar. 9 andra rännor sammanbinder skålgropar till en "nätfigur". 6 rännor utgår från skålgropar. Av skålgroparna är 371 runda, 1-9 cm diam och 0,5-2,5 cm djupa. 11 är avlånga 5-11 cm långa, 3-7 cm breda och 0,5-2 cm djupa. Vid dokumentationen år 2005 påträffades ytterligare figurer enligt ovan. Figurerna målades, fotograferades och kalkerades. (RAÄ dnr 326-2344-2006). Äldre beskrivning: Hällristning i NNV, SSÖ-sluttande delen av skrovlig och sprucken översida av flyttblock, 5.5x3.8 m (NNV-SSÖ) och intill 1.5 m h.Ytan är 2.55x1.5 m (NNV-SSÖ). Förekomsten består av 1 skepp, 1 obestämbar figur i form av vindlande rännor, 1 trekantig fördjupning, 11 avlånga fördjupningar och 365 älvkvarnar samt ej angivet antal rännformiga fördjupningar.Skeppet är 29 cm l. Den obestämbara figuren är 55x55 cm och de avlånga fördjupningarna är 6x4 cm l och 12x7 cm l och 0.5-2 cm dj. Den trekantiga fördjupningen är 10x10 cm. Älvkvarnarna är 2-10 cm diam och 0.5-2.5 cm dj. 20 st av de minsta bildar en koncentration 23x20 cm. 4 älvkvarnar är sammanbundna med rännor, 7 och 13 cm l och 3 cm br. 2 avlångafördjupningar är parvis sammanbundna med varsin älvkvarn medr ännor, 11 resp 3 cm l och 2 cm br. 3 älvkvarnar är sammanbundna med rännor, 5-15 cm l och 2 cm br. 4 älvkvarnar i rad är sammanbundna med rännor 2-6 cm l. 4 älvkvarnar är sammanbundna i T-form med 2 cm l rännor. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SSÖ-sluttning från moränhöjd. Ovansida av söndersprucket block. Åkermark (impediment)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m Ö om väg. Ca 50 m S om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.543101
Longitud: 16.096374
Lämnings-ID: L2003:4079
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 144:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8631a5a6-3600-498b-a6de-ff90827f2cbd