Hällristning L2003:3912 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.8x0.7 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur och 3älvkvarnar samt 1 rännformig fördjupning. Skeppet är 62 cm l med dubbla köllinjer och bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 6 cm diam och 1 cm dj. 2 av dessa är sammanbundnamed en ränna, 5 cm l och 4 cm dj. Belägna på låg V-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande berghäll mot åker, i kanten av ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m VSV om RAÄnr 128:1."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562925
Longitud: 16.081423
Lämnings-ID: L2003:3912
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 128:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:3912