Hällristning L2003:3849 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.7x6.4 m (N-S) bestående av 38 skepp, 5 ringfigurer, 1 djurfigur, 2 fotsulor, 2 obestämbara figurer, 1 ormliknande figur, 3 ramfigurer, 9 fragment, 1 ränna och 60 skålgropar. Skeppen är 19-102 cm l, 8 av enkellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck, 21 av dubbellinjetyp varav 13 med bemanningsstreck, därav 2 med spantstreck och ett dessutom med lurblåsare, 9 helt uthuggna med bemanningsstreck varav 1 medlurblåsare. Ringfigurerna är 11-14 cm diam (en är oval 37x26 cm) varav 1 enkelring, 2 ringar med skålgrop i mitten, 1 ringkors och 1 helt uthuggen platta. Djurfiguren är 20 cm l, fyrbent med helt uthuggen kropp och stor hornkrona. Fotsulorna är 12-17 cm l, 10-11 cm br, båda är konturhuggna. De obestämbara figurerna är 14-39 cm l och 13-14 cm br. Den ormliknande figuren är 89 cm l. Ramfigurerna är 25x26 till 69x75 cm st och av rutnätstyp. Fragmenten är 4-25 cm st. Skålgroparna är 2-9 cm diam och 0.5-3 cm dj. 2 skålgropar är sammanbundna med en ränna, 2 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande berghäll mot åker, i kanten av ladugårdsbacka."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 NNÖ om RAÄnr 128:1."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563183
Longitud: 16.081732
Lämnings-ID: L2003:3849
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 128:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:3849