Hällristning L2003:3631 i Munktorp 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:3631 i Munktorp
Foto av Hällristning L2003:3631 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5.4x3.6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 21skeppsfigurer, 1 cirkelfigur, 8 fragment (obestämbara figurer) och 17 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 15-134 cm l, 4 av enkellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck, 8 av dubbellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck därav 2 med spantstreck. 10 är helt uthuggna varav 8 med bemanningsstreck.Cirkelfiguren är 15 cm diam och består av en uthuggen platta. Fragmenten är 14-17 cm l. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0.5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,6 m N om RAÄ nr 128:6."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563183
Longitud: 16.081732
Lämnings-ID: L2003:3631
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 128:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2e7e2efb-efd4-4ea1-832c-6408dfb6934f