Hällristning L2003:3474 i Munktorp 🇬🇧
Foto av Hällristning L2003:3474 i Munktorp
Foto av Hällristning L2003:3474 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4x6,7 m (N-S), bestående av 15 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 6 ringfigurer, 3 obestämbara figurer, 399 skålgropar och 10 fragment. Skeppen, 21-110 cm l, förutom ett som är 421 cm l. 4 är av dubbelinjetyp med bemanningsstreck, 9 är helt uthuggna varav 6 med bemanningsstreck och 1 är av enkellinjetyp. Det långa skeppet är till 1/5-del av dubbellinjetyp och till 4/5-delar helt uthugget samt har bemanningsstreck. Människofiguren är 25 cm l och armlös. Djurfiguren är 23 cm l, fyrbent med öron och lång svans. Ringfigurerna är 7-10 cm diam och består av helt uthuggna "plattor". De obestämbara figurerna är 16-23 cm l och 9-17 cm br. Skålgroparna är 3-8 cm diam och 0,1-2,5 cm dj. Fragmenten är 6-25 cm l. På hällens N del finns 119 skålgropar som är av "normal" storlek. På hällens S del finns 280 skålgropar som är endast 2-3 cm diam och 0,1-0,5 cm dj, varav de flesta bildar sju horisontella rader med upp till 60 skålgropar i den längsta raden. (RAÄ dnr. 326-879-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 6 skepp, 1 obestämbar figur och 299 älvkvarnar. Skeppen är 28-110 cm l, med dubbla köllinjer och bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 50 cm l. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.5 cm dj, två av dem är 4 cm diam och 0.5 cm dj. Överfört från RAÄ nr. Munktorp 129:2: Hällristning, bestående av 11 skepp, 5 cirkelfigurer, 3 obestämbara figurer, 116 älvkvarnar och 1 rännformig fördjupning. Skeppen är 23-40 cm l, 10 av dem med helt nedknackade skrov och bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är 19-38 cm l. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0.5-2 cm dj. 2 älvkvarnar är sammanhuggna med en ränna, 4 cm l. De helhuggna cirkelfigurerna är 6-9 cm diam och 4 cm br."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränrygg (N-S). Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.566534
Longitud: 16.082635
Lämnings-ID: L2003:3474
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 129:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f2c353c-0fa5-40b0-8b88-5b3dc93b6e76