Hällristning L2003:3380 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 17.8x5.6 m (NNV-SSÖ), bestående av 61skeppsfigurer, 47 människofigurer, 3 djurfigurer, 8 fotsulor, 1vapenfigur, 1 redskapsfigur, 5 obestämbara figurer, 7rännformiga fördjupningar, 18 fragment (obestämbara figurer) och 201 älvkvarnar. Skeppen är 17-157 cm l, 12 av enkel linjetyp varav 6 med bemanningsstreck, 38 av dubbel linjetyp varav 19 med bemanningsstreck därav 1 med spantstreck, 10 helt uthuggna varav 9 med bemanningsstreck. 2 av de minsta skeppen ingår i fiskescener. Ringfigurerna är 10-34 cm diam varav 1 enkel ring, 1 ring med skålgrop som mittpunkt, 2 ringkors, 1 ekerhjul samt 1 helt uthuggen platta. Människorna är 8-41 cm l, 43 med helt uthuggen kropp och 4 med enkel streckkropp. Av dessa är 1 bågskytt, 1 plöjare med storhand, 2 st står i ett skepp (bröllopsscen?) och 16 st står i en rad. Djuren är 12-24 cm l och fyrbenta, 1 är av strecktyp och 2 som är dragdjur i plöjningsscen är helt uthuggna. Fotsulorna är 19-27 cm l och 8-14 cm br. 5 är konturhuggna varav 3 har sandalband, av dessa är 2 parställda, 3 är helt uthuggna, av dessa är 2 parställda. Pilbågen som tillhör en bågskytt är 16 cm l. Plogen som ingår i plöjningsscen är 31 cm l. De obestämbara figurerna 10-28 cm br och 6-19 cm l. Fragmenten är 7-21 cm l. Skålgroparna är 2-9 cm diam och 0.5-3 cm dj. Av dessa är 4 parvis sammanbundna med 2 rännor och från 5 skålgropar utgår rännor. Rännorna är 2-7 cm l. 6 skålgropar är sammanbundna i en ring meden skålgrop i mitten. 22, 14 och 11 små skålgropar bildarrader."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttande berghäll mot åker och i kanten av ladugårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och V om uthus."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.563021
Longitud: 16.081672
Lämnings-ID: L2003:3380
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 128:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:3380