Hällristning L2003:3299 i Munktorp
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block (6,5x6x1,8 m), bestående av 1 skepp, 2 fotsulor, 1 yxa, 1 korsfigur, 4 fragment, 13 rännor och 183 skålgropar. Skeppet är 66 cm l och helt uthugget. Fotsulorna är 14 cm l och 6-7 cm br, helt uthuggna. Yxan är 30 cm l. Korsfiguren är 38x26 cm, med 1 skålgrop i en korsarm. Fragmentetn är 12-23 cm l. Rännorna är 5-50 cm l och 2-4 cm br. 3 av dem sammanbinder skålgropar, 4 utgår från skålgropar. Av skålgroparna är 175 runda, 3-9 cm diam och 0,5-2,5 cm dj; 8 är avlånga, 9-18 cm l, 4-6 cm br och 0,5-2 cm dj. Belägen på blockets ovansida. (Raä dnr: 326-3416-2010) Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, i utgröpt mot SV i avsatser sluttande, ojämn och söndersprucken översida av flyttblock, 6,5x6 m (Ö-V) och intill 1,75 m h. Ytan är 4,5x3,4 m (N-S). Förekomsten består av ca 179 älvkvarnar, 11 avlånga fördjupningar och 2 rännformiga fördjupningar. Älvkvarnarna är i allmänhet 4-7,5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Några älvkvarnar är större, intill 10,5 cm diam och intill 2 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 6-48 cm l, 3-6 m br och 0,5-1 cm dj, varav en är böjd. 2 älvkvarnar är sammanbundna med ränna, 4 cm l och 3 cm br. Från 2 älvkvarnar utgår rännor, 5-11 cm l och 2-4 cm br. 6 linjer raka, 12-30 cm l, 1-2 cm br och 2 rännformiga fördjupningar. Rev 1988: Belägen på krön och samtliga sluttningar och avsatser i NNV-SV nedanför krönet, även på avsatsen längst ned i blockets SV kant. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Munktorp socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag VSV-sluttning mot lägre område med bäck. Block i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m SV om väg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Munktorp socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.571348
Longitud: 16.087494
Lämnings-ID: L2003:3299
Riksantikvarieämbetets ID: Munktorp 114:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Munktorp
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:3299