Hällristning L2003:2532 i Köpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.85x1.45 m (Ö-V), bestående av 1 skeppsfigur, 1cirkelfigur (¿ ring), 4 rännformiga fördjupningar, 11 avlånga fördjupningar och 180 älvkvarnar varav fyra är parvis sammanbundna med rännor. Skeppet är 60 cm l och 0.35 m h och försett med manskapsstreck. Cirkelfiguren är 12 cm diam och kan betecknas som en ¿ ring. En av de rännformiga fördjupningarna är 3 m l, 2-3 cm br och ca 1 cm dj, löper utmed blockets kant. De andra är 18-30 cm l och 2 cm br. De avlånga fördjupningarna är 9-14 x4-8 cm och 0.5-1.5 cm dj. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Skeppet är djupt hugget. Den längsta rännformiga fördjupningen är delvis bortflagad i mitten. Hällristningen är belägen på översidan av relativt plant jordfastblock, 2.6x1.95 (ÖNÖ-VSV). Blockytan är delvis sprucken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Köpings socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket låg och liten, blockrik moränrygg (ÖNÖ-VSV). Skogsmark(blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m SSÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.552558
Longitud: 16.011024
Lämnings-ID: L2003:2532
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:2532