Hällristning L2003:2380 i Köpings
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida ristning, 1,33x0,42 m (NNV-SSÖ), i en mot V sluttande fast häll. Ristningen har formen av en runristning i en ormfigur. Se skiss i inventeringshandlingarna. Enligt Västmanlands runinskrifter består ristningen av 27 runtecken och borde ha tillkommit omkring sekelskiftet 1900."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Köpings socken i Köping kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränrygg (NNV-SSÖ) med berg i dagen. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Köpings socken eller Köping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.52863
Longitud: 15.996329
Lämnings-ID: L2003:2380
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 120:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Köping
Socken: Köpings
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:2380